dịch vụ visa PM, tư vấn visa PM
Tìm kiếm:
Visa Việt Nam
Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG / WORK PERMIT), 1/ Giấy phép đăng ký kinh doanh / Business registration certificate, 2/ Giấy phép đăng ký MST /Certificate of Tax registration